Τα μαλλιά που ήταν μαζεμένα σ' έναν χαλαρό κότσο 109